Монополът на парламента се пропука

С 72 часа закъснение, предложението на Сдружение „ДА“ (тук) за промени в избирателния закон бе публикувано в сайта на Народното събрание (тук). По-добре късно, от колкото никога. Най-голямото закъснение обаче засяга повече от всичко веригите на политическия модел в които агонизира България. Нашето Сдружение e създадено от български граждани живеещи във Франция и в България, именно за разбиване на парламентарния монопол, почиващ върху закони противоречащи на европейските. Равнопоставеност на избирателните права на всички български граждани, независимо от местопребиваването им, е първата кръчка към едно съвременно гражданско общество гарантиращо равния шанс на всички и на всеки от своите членове. Днес повече от всякога, Родината се нуждае от обединение на своите деца пръснати по Света. В тази връзка, в списъка от заявилите желание за участие в дебата, има голям брой организации субсидирани от чужди фондации. Има и партии не представени в настоящия Парламент. В името на пълната и цялостна информация на българското общество, което е главният потърпевш от настоящата система, ние от Сдружение „ДА“ декларираме нашата абсолютна финансова и интелектуална независимост. Също така, ние декларираме не партиината ни принадлежност. Надяваме се, че всички участници в дебата ще последват нашия пример за максимална яснота в предстоящото обсъждане.

Сдружение „ДА“

Свързаните теми:

– – –

  • Официална страница на Сдружение Българска Демократична Алтернатива -“ДА“:

http://www.kajeteda.com/

  • Официална фейсбук страница на Сдружение Българска Демократична Алтернатива -“ДА“:

http://www.facebook.com/kajeteDA

Comments

comments