Без борба – няма права!

Божидар Чеков

Божидар Чеков

Пъдят българите от Англия?! Тръгват „наште“ на протест. За какво протестирате ТАМ, а не в БЪЛГАРИЯ бе момчета? Защото сте „вече“ европейци и имате права. Хайде бе! За какви права говорите моля? Правата се постигат с борба. Аз, относно вашата борба за да стигнете до Англия, явно нещо съм пропуснал. Българския говор в Лондон се среща само по опашките на магазините „Харолд“. В страната на аристократи…те открито ви заявяват, че не ви щат, въпреки това вие дори не се обиждате? Нали не желаете неканени гости от Сирия да се настаняват в Родината, а отказът на англичаните ви се струва неприемлив. Не си ли задавате въпроса, защо островяните не се противопоставят на „френското нашествие“, което надхвърля 600 хиляди души, а на българското? И понеже „самоспасението“ явно ви пречи да мислите за българското общество като цяло, ще ви кажа следното: докато българските граждани не постигнат равнопоставеност в България, никой НИКЪДЕ няма да ги счита за РАВНОПОСТАВЕНИ на собствените си граждани!

София, 09.12.2013

Comments

comments

About bojidar