Един за всички и всички за един!

Чува ли Европа българския глас ? Безпомощни ли сме наистина пред „директивите” на Брюксел? Разбира се, че не! Защо? Защото от членството в съюза има губещи, но има и печеливши. Лично аз, живея от години в страна основател на Европейския съюз. Там също нещата не са идеални, въпреки това Франция е една от печелившите членове на европейското семейство. Мога ли аз, българка живееща в благоденстваща Европа, да остана със скръстени ръце пред събития, от които зависи бъдещето на моите братя, сестри и приятели? Всички които ме познават, всички които са чели моите книги и споделят гражданските ми позиции, няма да се изненадат, от решението ми да взема участие в изборите и да предоставя моя европейски опит в защита на българските интереси.

РУМЯНА ЧЕКОВ УГЪРЧИНСКА - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ЕВРОДЕПУТАТ 2014

РУМЯНА ЧЕКОВ УГЪРЧИНСКА - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ЕВРОДЕПУТАТ 2014

Comments

comments