Обществени съвети на българите в чужбина

За връзка : http://globalbulgaria.org/

Обществените съвети са независими изборни органи, които работят на обществени начала.

Обществен съвет може да се формира към всяко българско дипломатическо или консулско представителство.

Целите на Обществения съвет са да защитава интересите на българите в чужбина.

Какво не е Общественият съвет?

Общественият съвет не е асоциация, в него не се членува, той е изборен орган.

Обществените съветници не получават възнаграждение.

Общественият съвет не получава инструкции от държавни организации

Comments

comments

About roumiana