Не търсете свободни медии!

Търсете свободни граждани! От 20 години повтарям, че в България има повече вестници от Франция! Не като тираж, а като брой на заглавия. По същото време започнах да соча броя на банки. По брой на човек също повече от Франция. Целият медиен и банков свят явно са фасада. Започнах и със сравнение между заплати и цени на апартаменти. Никакво съответствие между двете величини, база на всяко нормално икономическо развитие. Доказателство за безнаказаната динамика на сивата икономика. Някой да е споменал някъде за този факт?! Не! Стотици хиляди непродадени вестници се връщат в Полиграфическия комбинат. Това става само нощем, за да не ги види никой! Съответствие между брой читатели и брой на вестници в България няма! И какво? Отговаря ми се само с вдигане на рамене и подхилване. Самите журналисти изобщо не си задават въпроси. Те дори не знаеха и продължават да не знаят кой им плаща!? Националните телевизионни частни канали са офшорки!? Този факт не смущава нито работещите за тях журналисти, нито НАП. „Приятелите“ ми банкери се вълнуват повече от годишния бал на банкерите и нямат никаква представа от евентуални гаранционни резерви на институцията в която са. За да има медийна независимост, трябва финансова такава. Двете вървят ръка за ръка. Кой днес в България може да се похвали с финансова независимост?! Картонените замъци неизбежно се срутват някой ден. Омалоценяването на опита на европейците, посегателството срещу свободата на информацията и безгрижието спрямо икономическите прараметри, водят със сигурност до много неприятни изненади.

Comments

comments