Елетронното спасение от циганския вот


Имало – нямало, навсякъде и никъде, не работело или работело, безпринципното приказване относно електронното гласуване отдалечава избирателите от целта на това революционно средство за упражняване правото на глас. На тези, които твърдят, че този вид гласуване увеличава възможностите за манипулиране, трябва да се отговори следното: 25 години изборите в България са манипулирани. Нито една от подадените жалби, не е взета под внимание. Няма никаква гаранция, че за в бъдеще нещата ще се променят. Колкото и да им е неприятно на циганските защитници на правата на малцинствата, главната група избиратели, които продават гласовете са те. Растежа на тази избирателна маса хора обрича цялата държава, защото не отразява мнението на най-активната част от българското общество. Идва време да се кажат нещата такива каквито са, преди да е късно! Електронното гласуване е средство, което позволява на избирателите да не пътуват с километри за да упражнят тяхното гражданско право. Поради това, във Франция например, този вид гласуване се предоставя само и единствено на френските граждани живеещи в чужбина. Това е примерът, който България трябва да приложи, за да могат двата и половина или три милиона българи пръснати по света да участват в изборите. Гражданската тежест на тази дейна и просветена маса може да стане спасителния за България противовес, на материалната податливост на нискообразованите местни избиратели. В чужбина всички притежават лаптопи, не са необходими избирателни секции и двайсетолевките не важат! Ето защо, въвеждането на електронно гласуване е жизнено необходимо за България, но то трябва да се приложи, подобно на Франция, само за гражданите живеещи в чужбина!

Божидар Чеков

Comments

comments