Трагедията на Виктория Маринова не може да служи за реклама!

Драмата разиграла се на брега на Дунава разтърси всички здравомислещи хора в Европа. За да не бъде користно използвана жертвата на тази млада майка и емоцията от случилото се, здравият разум е повече от задължителен.
Чуха се гласове, които сравняват Виктория Маринова с Анна Политковская. Всеки който твърди подобно нещо рискува да извади очи вместо да изпише вежди! В противовес на това твърдение е прибързаното заключение, че убийството е извършено от пансионер на близката лудница. Тридесетгодишната журналистка от Русе, не е нито Анна Политковская, нито Жерзи Попиелушко и случилото се с нея трябва да бъде разследвано с необходимата безпристрастност и последователност.
Мъченическата смърт на Виктория Маринова има три измерения. Криминално, политическо и журналистическо. МВР, ДНК пробите, свидетелите, близкото и далечно обкръжение са техническата част на анкетата. Политическите последствия са неизбежни, при всички положения, най-вече външнополитическите. За европейците благодарение на журналистическата солидарност, стана ясно, че в България нещата не вървят на добре. Крайно време беше да се повдигнат въпросите за свободата на словото, за собствеността на медиите, за разпределението на еврофондовете и корупцията на управляващите.
Вътрешнополитическото отражение се чувства, но резултата от него зависи от способността на измореното българско общество да се обедини и мобилизира.
Последното измерение на трагедията е дейността на самата Виктория. Твърди се, че тя именно е разследвала източването на парите. От професионална гледна точка, тази писта заслужава най-голямо внимание, защото в подобно разследване, журналистът не работи никога сам. С нея или около нея би трябвало да е имало хора, които са й давали материали, които са я насърчавали, опътвали и помагали. За сега тези хора мълчат и ако това продължава, означава, че те се крият. В такъв случай намирането на истината заминава в небитието.

Comments

comments

About David Asenov