Анкета: „Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина”

Като част от изпълнението на поетия в Становището му от 28.05.2011 г.  ангажимент за предизвикване на обществен дебат по въпроса за участието в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина, националният омбудсман стартира анкета, която да обобщи мнението на българските граждани по темата. Тя е публикувана в страницата на омбудсмана в интернет и в нея са включени следните въпроси:

ВЪПРОС КЪМ ВАС:

Трябва ли българите с двойно гражданство да имат пасивно избирателно право, т.е. да могат да се кандидатират и да бъдат избирани за народни представители?

  • Да (75%, 166 Votes)
  • Не (25%, 54 Votes)

Total Voters: 220

Зареждане ... Зареждане ...

ВЪПРОС КЪМ ВАС:

Трябва ли да има отделен избирателен район (или райони) за българите, които живеят в чужбина?

  • Да (60%, 127 Votes)
  • Не (40%, 86 Votes)

Total Voters: 213

Зареждане ... Зареждане ...

Всеки български гражданин може да попълни въпросника и да го изпрати на адрес:
a.raleva@ombudsman.bg
, независимо от това дали живее в България или извън пределите й. Ако желае, всеки може и да мотивира своите отговори.
Анкетата „Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина” е отворена за попълване от 20 юни 2011 г. до 20 юли 2011 г. Резултатите от нея ще бъдат обобщени от експерти в институцията на омбудсмана. Данните ще бъдат обсъдени по време на дебат по темата, който ще бъде организиран от омбудсмана на Република България в началото на м. септември 2011 г.

*Анкетата можете да изтеглите от тук.

А Н К Е Т А

     

„Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина”София, 20 юни – 20 юли 2011г.

Име: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………………………………………………….
Местожителство: ……………………………………………………………………………………………………
Забележка: Попълнената от Вас информация няма да бъде публикувана и ще бъде използвана единствено за статистически цели.
ВЪПРОС
ОТГОВОР
Трябва ли българите с двойно гражданство да имат пасивно избирателно право, т.е. да могат да се кандидатират и да бъдат избирани за народни представители?
ДА
Коментар:
НЕ
Коментар:
Трябва ли да има отделен избирателен район (или райони) за българите, които живеят в чужбина?
ДА
Коментар:
НЕ
Коментар:
*Анкетата можете да изтеглите от тук.
= =
* Присъединете се във Фейсбук групата на „Отворено писмо“ – ТУК.

Comments

comments