Най-мързеливата институция на България

От четиристотинте хиляди чиновници, получаващи добри заплати и конфортни условия за работа, най-бездействащите безспорно са служителите на Сметната палата. Текстовете на закона определящ техните задължения са сухи и не дотам увлекателни, но в настоящия очеваден конфликт на интереси с апартаментите на управляващите съм принуден да цитирам поне малка част от тях.
„Сметната палата е върховна одитна институция на България. На председателя на Сметната палата е възложено изпълнението на закона за публичност на ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, заемащи висши държавни длъжности. За целта Сметната палата поддържа регистър, в който лицата заемащи висши държавни и други длъжности, подават декларации за доходите и имуществото си всяка година и при ВСТЪПВАНЕ И ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДЛЪЖНСТ.“
Надявам се, настоящия текст да бъде видян и от някои български журналисти, защото това което чувам и виждам по настоящем като коментари е на светлинни години от цитирания по-горе текст.

26 Март 2019
Божидар Чеков

Comments

comments

About David Asenov