Българин ли е Балканджи Йово?

Спорът българин ли е Гоце Делчев или е „македонец“ е от същото естество като горния въпрос. Той не се коментира, защото „Балкана“ е останал в границите на съвременна България. Българският офицер Гоце Делчев (не съм сигурен дали е дипломиран) не е роден в границите на Република Македония, нито на тези на България. Същия факт се отнася и до неговата гибел. Пада убит в Егейска Македония за свободата на македонските българи, изключени от Санстефанска България. Неговите бойни другари съхраняват тленните останки на бореца за свобода почти двадесет години и ги донасят в София, столицата на България. Те фактически реализират завета на Гоце, макар и символично, Македония да бъде заедно с България. Със символите трябва да се пипа много внимателно. В трите „Македонии“ – Егея, Пирин и Вардар, Гоце Делчев е светец. Изравянето на костите и пренасянето им в Скопие е акт с дълбоки последици. Каменният саркофаг в който се съхрняват те, няма да се премести никога в София. Той става символ на новата балканска държава. От другата страна на границата, забраната на прилагателното „македонски“ в Пирин, чрез насилие, жестокост и убийства, в продължение на десетки години, не е най-подходящата реклама за българщината. Ето защо диалогът между София и Скопие не само ще е труден, но дори и невъзможен, ако всички факти не бъдат взети под внимание. Откровено казано, на много българи „македонския въпрос“ им е напълно безразличен. На другите, тези за които Македония означава нещо, препоръчвам да не смесват „македонски“ с „македонизъм“. Преди края на Втората световна война, прилагателното „македонски“ не се е считало за териториална заплаха за България. Точно както по времето когато в българската армия е имало „македонски полк“.

Божидар Чеков
14 Юни 2019г.
Париж

Comments

comments

About David Asenov