Държава, нация и език са три различни неща!

Признаването на държавата Македония, не означава признаване на езика! Франция зачита държавата Белгия, в която половината население говори френски. Англичаните зачитат САЩ като държава, независимо, че говорят английски. „Нацията“ е друго нещо. Каква е „люксембургската“ нация? Някой да е чул да се говори за „швейцарска нация“? Поради това, на първо време самите македонци от Републиката, чието настоящо име не е окончателно, трябва да докажат съществуването на „нацията“ си. Не съм убеден, че този въпрос е първата им грижа. Гърците са наложили настоящата гръцка нация, като са обявили, че на тяхна територия освен гърци – други няма! Аз посещавам селото на дядо ми 3-4 пъти годишно в северна Гърция, посещавам и братовчеди в Атина, но гръцки не говоря. Самият аз и моята рода сме доказателство, че монолитни етнически по същество държави няма. Особено на Балканите. Далеч съм от мисълта за „самоопределение“. Има две разрешения на съжителството на различни по произход етноси в една и съща територия. Или строг полицейски надзор и налагане на доминиращата етнос над другите, което както всяко действие има противодействие. В гръцкия случай това е „македонизма“ с организацията „Вино жито“ и нейната българска сестра „Омо Илинден“. Второто разрешение е европейското. Всеки е гражданин на страната, чиито паспорт има, участва в избори, плаща данъци и уважава законите й. От своя страна тя – държавата му гарантира свобода на майчин език, фолклор и честване на обичаи, наследени от минали поколения. Това е образа на съвременната нация, която е съставена от различни етноси, които съзнават, че са по-силни и по-богати обединени, отколкото разединени.

Божидар Чеков
14 Юни 2019г.
Париж

Comments

comments

About David Asenov