LAISSER A CESAR CE QUI E A CESAR! ОСТАВЕТЕ НА ЦЕЗАР , ТОВА КОЕТО Е НА ЦЕЗАР!

Преди 20 години, аз и Румяна Угърчинска „родихме“ една идея. Обединение на най-разединената нация в света – българската, чрез равноправни избирателни права. Всеки носител на български паспорт, да има право да гласува и да бъде избиран. За да докажем правата на българите от чужбина, Румяна Угърчинска пое риска да се яви на на избори като независим кандидат през 2014 година. Височайшите членове на ЦИК излъчиха небеизвестната Евгения Банева за съперник на Румяна Угърчинска, автор на 5 книги във Франция и отявлен защитник на честта на българите, където и да се намират те. В последствие, никой друг наш сънародник не посмя да последва нейния пример.
Въпреки недоброжелателния насрещен вятър, ние никога не спряхме борбата за равнопоставеност.
В последно време, с нашата идея под мишница, се появяват хора от Франция, които ни познават отлично, без да цитират източника. Получава се една ситуация, която една френска поговорка описва най-добре. „Пазете ме от приятели! С неприятелите ще се справя сам.
През 2011г. основахме
„Сдружението „ДА” – Демократична Алтернатива е организация,
в която участват български граждани, пребиваващи във или извън пределите на Република България. Целите на сдружението са: внедряване на реално европейско законодателство, което гарантира равнопоставеността на всички граждани (*).
За реализацията на този проект, членовете на сдружението „ДА” препоръчват:
Промяна на българската Конституция и превръщането ѝ в истински договор между гражданите и държавата. В частност промяна на членовете 65 и 93.
Прилагане на „Лисабонския договор” гарантиращ парламентарна представителност на гражданите на държавите членки на ЕС, независимо от тяхното местоживеене. България, чието една трета население е в чужбина, е най-засегнатата от това изискване страна.
Нов демократичен избирателен закон, улесняващ максимално участието на всички български граждани.
Включване на представители на гражданското общество в целия избирателен процес от контрола на избирателните списъци до броенето на бюлетините.
Създаване на избирателни райони в чужбина в зависимост от броя на избиратели пребиваващи там.
Премахване на всякакви пречки, забрани и финансови изисквания към кандидатите.
Премахване на условието за хилядите подписи, събирани за минимално време, възможни единствено с добре познатата традиция „купуване на гласове”.
Премахване на паричните възнаграждения за наставници и наблюдатели.
Възможност за идивидуални кандидатури, независими от партиите.
Премахване на платените интервюта и поръчкови материали по време на предизборната кампания.
Осигуряване на безплатна медийна изява, с равно време за всички кандидати.
Изработване на реални и проверени избирателни списъци.
Публично броене на бюлетините.
Въвеждане на интернет гласуване.
Членовете на сдружението „ДА” се борят за реалната, а не привидна евроинтеграция на България. Те вярват в европейските стойности и са убедени, че Родината ни ще стане равноправен член на ЕС само когато бългаските граждани станат равноправни помежду си.

Божидар Чеков

Comments

comments

About David Asenov