КУЗМАН ЧЕКОВ – ОСНОВАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА КОПРИНЕНА ИНДУСТРИЯ

Фабрика „Български Лев“ за копринени платове и Сен-Галска бродерия на Илинденеца, деец на ВМОРО и български фабрикант – Кузо Чеков от Екши Су (Горно Върбени; Ξινό Νερό), Леринско, Егейска Македония; София, ок. 1912 г.

„Кузо Чеков, арестуван след Илинденското въстание, бе научил в затвора от некои турци да прави кесета с разноцветни мъниста. Като дойде след освобождението си в България, той подари едно такова кесе, много изкусно изработено, на д-р Генадиев, тогава министър на търговията и земеделието. Генадиев, очарован от неговата сръчност и от проявения в работата му вкус, го изпрати със стипендия в Лион да постъпи в едно училище за тъкачество. Ловък и със съдействието на некои членове на френската франкмасонерия, в която постъпил, Кузо Чеков се добрал и до некои технически похвати, които в Лион ревниво крият от чужденците, за да се избегне конкуренцията. Като се завърна в България, той основа, с един отначало малък и после разширен капитал, фабрика за тъкане на копринени платове. По едно време той бе почнал и тъкането на платове за църковни одежди…“ – Симеон Радев (strumski.com/biblioteka/?id=165)

 

strumski.com/biblioteka/?id=475 – Съюз на македонските емигрантски организации в България – „Мемоар от Костурско-Леринско-Кайлярската емиграция в София“, София, 1913 година

strumski.com/biblioteka/?id=165 – Симеон Радев от Ресен, Вардарска Македония – „Ранни спомени“, София, 1967 година

strumski.com/biblioteka/?id=1544 – Никола Генадиев от Битоля, Вардарска Македония – „Македония“, София, 1924 година

strumski.com/biblioteka/?id=1616 – Леринско благотворително братство „Свобода“ – „Устав на Леринското благотворително братство „Свобода“ в Ст. София“, София, 1932 година

strumski.com/biblioteka/?id=1442 – Васил Трифонов от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония – „Леринско в миналото“, публикувано във в. „Македонска Трибуна“, брой 199, Indianapolis, USA, 1930 година

strumski.com/biblioteka/?id=703 – Сребрен Поппетров от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония – „Основаването на революционната организация в с. Върбени – Екши Су; Пандил Шишков“, публикувано в сп. „Илюстрация Илинден“, брой 51, 52, 53, София, 1933 година

strumski.com/biblioteka/?id=1295 – Сребрен Поппетров от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония – „Позив към българите от Леринско в България, Цариград и Америка“, публикувано във в-к „Илинден“, год. II, бр. 6 и 7, София, 10 февруари 1922 година

75 книги/документи от/за Екши Су (Горно Върбени) и Леринско: strumski.com

Автор: Библиотека „Струмски“
21.11.2022

Comments

comments

About David Asenov