Въпросник предложен на 1-и юни на омбудсмана, относно участието на българите от чужбина в управлението на страната

1. Въвеждане на реална равнопоставеност между българските граждани, пребиваващи в страната или вън от нея, съгласно член 10 и 26 на Конституцията на Република България. Това право е гарантирано от международни актове като Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 13) и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Протокол № 4).

2. Изравняване на избирателните права на българските граждани, независимо къде се намират, чрез откриване на избирателни райони и в чужбина.

3. Гарантиране на правото на всички български граждани, където и да се намират, да избират свои преки представители в Народното събрание, в зависимост от броя избиратели пребиваващи в съответния избирателен район.

4. Премахване на вътрешното противоречие, съдържащо се в Конституцията на Република България, между член 26 и член 65, както и произхождащия от него член 93, чрез отмяна на дискриминационната забрана засягаща двойното гражданство.

Comments

comments

About roumiana